galleria

Temat: Asystent dziecka z ADHD wreszcie w Polsce!!! :-)
Pilotażowe programy pracy asystentów dzieci z ADHD ruszyły w drugiej połowie ubiegłego roku w trzech miastach w Polsce: we Wrocławiu i projekt Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie i Olkuszu. Dodatkowo za kilka tygodni ruszy program Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową z Rzeszowa. Asystenci wspierają dzieci w szkole i w domu, w zależności od zaleceń specjalistów i oczekiwań szkoły i rodziców. Po kilku miesiącach realizacji projektów w Małopolsce i na Dolnym Śląsku widać WSPANIAŁE efekty (duża poprawa ocen uczniów, wyższa motywacja wynikająca z indywidualnego wzmacniania zachowań dziecka, lepsze kontakty z rówieśnikami!). Liczymy...
Źródło: ipd.ptadhd.pl/viewtopic.php?t=49Temat: Zrozumieć dziecko – warsztaty w Warszawie
" />Zrozumieć dziecko – warsztaty w Warszawie Fundacja Ernst & Young zaprasza rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na cykl warsztatów poświęcony rozwojowi i wychowaniu dziecka w rodzinie zastępczej. Najbliższy ... programy naprawcze Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami, z jakimi borykają się dzieci z ADHD. Omówione zostaną również możliwości pomocy dla dzieci z ADHD. Plan zajęć: • Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej. • Przyczyny występowania ADHD. • Jakiej opieki medycznej szukać dla dziecka z ADHD? • Co może zrobić rodzic, aby pomóc dziecku z ADHD. • Organizacja dnia z dzieckiem z ADHD. Zgłoszenia przyjmowane...
Źródło: forum.rodzinyzastepcze.org.pl/viewtopic.php?t=2360


Temat: Szkolenie Trening miejętności wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą – rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Tematyka: Program szkolenia obejmować będzie krótkie teoretyczne omówienie metod otwartego komunikowania się z dzieckiem i technik wychowawczych pozwalających na wprowadzanie pozytywnej dyscypliny czyli uczących dzieci samodyscypliny i samokontroli. Wprowadzone zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną pracą warsztatową i treningową, podczas której uczestnicy szkolenia będą mieli ... logicznych konsekwencji. 4. „Czas na przemyślenie” jako technika wychowawcza. 5. Sztuka empatycznego słuchania., język akceptacji. 6. Sztuka stosowania pochwał. 7. Zachęcanie dziecka do współpracy. 8. Zmiana zachowania poprzez zmianę otoczenia. 9. Stosowanie komunikatów „ja”. 10. Reguły wyznaczania granic. Wprowadzone na szkoleniu techniki wychowawcze są przydatne w rozwiązywaniu takich problemów wychowawczych jak: brak posłuszeństwa agresja niepokoje i lęki niechęć do nauki nadpobudliwość konflikty z rówieśnikami postawy buntownicze nastolatków itd. Koszt...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=628


Temat: Trening umiejętności wychowawczych
rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Program szkolenia obejmować będzie krótkie teoretyczne omówienie metod otwartego komunikowania się z dzieckiem i technik wychowawczych pozwalających na wprowadzanie pozytywnej dyscypliny czyli uczących dzieci samodyscypliny i samokontroli. Wprowadzone zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną pracą warsztatową i treningową, podczas której uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zastosowania poznanych technik i przećwiczenia ich w praktyce. Wprowadzone na szkoleniu techniki wychowawcze są przydatne w rozwiązywaniu takich problemów wychowawczych jak: - brak posłuszeństwa - agresja - niepokoje i lęki - niechęć do nauki - nadpobudliwość ... konsekwencji. 4. „Czas na przemyślenie” jako technika wychowawcza. 5. Sztuka empatycznego słuchania., język akceptacji. 6. Sztuka stosowania pochwał. 7. Zachęcanie dziecka do współpracy. 8. Zmiana zachowania poprzez zmianę otoczenia. 9. Stosowanie...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: AZS a indywidualne nauczanie
Ja bym tak nie demonizowała nauczania indywidualnego. Jest to jakaś opcja i czasem zdaje egzamin. Po pierwsze nie wiemy dlaczego synek Justyny jest nadpobudliwy. Może ta jego nadpobudliwość wcale nie jest ... lat miała indywidualne nauczanie. Jest to jakiś sposób na to, żeby dziecko mogło ukończyć szkołę. Z wiekiem nadpobudliwość się wycisza, można podjąć dalszą naukę w normalnym trybie, iść do pracy, ale bez podstaw ani rusz. Wiecie, ostatnio widziałam jakiś program, w którym zdrowemu facetowi próbowano wytłumaczyć, jak czuje się dziecko z ADHD. Przywiązali go do niewygodnego krzesła, unieruchomili głowę, w oczy świecili lampą, a trzy osoby stojace nad nim głośno czytały różne fragmenty książek, w tle grałą głośna irytujaca muzyka... Wyobraźcie sobie teraz dziecko z takim problemem w klasie, gdzie wciąż się coś dzieje, ktoś kręci się na krześle, spadnie ołówek, za oknem przejedzie samochód... Takie dziecko odbiera wszystkie bodźce z zewnątrz tak samoo silnie, wszystko co do niego dociera, jest równie istotne, nie ma rzeczy ważniejszych i mniej ważnych. Jest bez przerwy rozkojarzone (ADHD nadpobudliwość ruchowa z brakiem koncentracji), nie może usiedzieć na miejscu, a jak do tego jeszcze ma atopię, to nic tylko ... można dziecko posłać na jakieś dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, do jakiegoś klubu czy kółko zainteresowań, gdzie mogłoby się wykazać i odnaleźć w grupie rówieśników. O nauczaniu indywidualnym decyduje psycholog, który po serii badań wydaje opinię. Potem trzeba to jeszcze zanieść do poradnii psychologiczno-pedagogicznej i do szkoły. Czasem wystarczy rok albo dwa, żeby dziecko "dojrzało" do szkoły i wymagań jakie się przed nim stawia....
Źródło: atopowe-zapalenie.pl/forum/viewtopic.php?t=3005


Temat: metoda Jacobsona
Krótka charakterystyka pracy: Praca dotyczy określenia wpływu realizowanego w szwajcarskim sanatorium w Heiligenschwendi programu fizycznego, prowadzonego w ramach prewencji wtórnej na rozwój zdolności wysiłkowej u kobiet i mężczyzn po leczeniu szpitalnym zawału ... zależności od rodzju choroby. W badaniach wyjściowych i końcowych przeprowadzono pomiary antropometryczne, fizjologiczne oraz biochemiczne. Program treningu sportowego obejmował codzienne ćwiczenia fizyczne w sali gimnastycznej, regulowane obciążenie na ergometrze rowerowym, marsz w terenie, ćwiczenia relaksacyjne metodą Jacobsona. Pacjentów którzy w procesie treningowym osiągnęli obciążenie 50 wat na ergometrze rowerowym przesuwano do grupy realizującej rozszerzony program o ćwiczenia na pływalni, wydłużonym czasie ćwiczeń gimnastycznych i dłuższej trasie marszu w terenie (w sumie 15 godzin ćwiczeń tygodniowo). Czas realizacji programu usprawniającego wynosił 21 dni. Największe postępy w obciążaniu organizmu osiągnięto w pierwszym a najmniejsze w ostatnim tygodniu ćwiczeń. Po zakończeniu programu usprawniającego wykonano test wysiłkowy. Prawie połowa pacjentów osiągnęła normę testu. Osiągnięcie normy zależało w największym stopniu od wieku i uczestnictwa w rozszerzonym programie treningowym. Wszystkich ... . DOC] Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym Format pliku: Microsoft Word - Wersja HTML... aktywności należy zastosować ćwiczenia wyciszające, np. relaksację metodą Jacobsona, np. wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, kolorowanie. ...www.spmrocza.neostrada.pl/Jak%20pracowac%20z%20dzieckiem%20nadpobudliwym.doc...
Źródło: temida.nethit.pl/viewtopic.php?t=10


Temat: ADHD i ADD
z i bez ADHD) siedziały spokojnie podczas oglądania Gwiezdnych wojen i malowania na komputerze. Gdy jednak zadanie polegało na zapamiętywaniu i manipulowaniu generowanymi przez program literami, chłopcy z ADHD stawali się ... móc się skupić na przebiegu wydarzeń. Dwudziestu trzech chłopców, w tym 12 z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, przez 4 kolejne soboty wykonywało szereg testów. Do obu kostek i nadgarstka niedominującej ręki przymocowywano ... przypominania cyfr/liter. Odkrycia Rapporta przekładają się bezpośrednio na metody pracy z dziećmi z ADHD. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą zmniejszyć obciążenie pamięci roboczej, wdrażając instrukcje pisemne, upraszczając wieloczłonowe polecenia czy...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=2638


Temat: Nadruchliwość
" />Przystępując do pracy z dzieckiem nadpobudliwym, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 1. Nie można pozwolić, aby niepokój i nadruchliwość dziecka udzielały się dorosłym. 2. Należy zwracać uwagę na staranne wykonywanie prac oraz ich ukończenie, a także utrzymywanie zainteresowania na zadaniu poprzez jego częste zmiany. Zawsze wracamy do pracy rozpoczętej i niedokończonej. 3. Należy stopniowo wydłużać czas trwania zadania i nasilać stopień ... siedzieć blisko nauczyciela. 6. W zabawach, w których dziecko bierze udział, powinny być jasno określone zasady oraz czas ich ukończenia. Nie można pozwolić na chaotyczny i niekontrolowany ruch. 7. Oddziaływać na dziecko należy powoli, bez pośpiechu, głosem nieco stłumionym, nie krzykiem. 8. Po zajęciach ruchowych wymagających dużej aktywności należy zastosować ćwiczenia wyciszające. Pracując z dzieckiem nadpobudliwym w domu warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach postępowania: 1. Dziecko powinno mieć zapewnioną w domu atmosferę akceptacji, spokoju i bezpieczeństwa. 2. Należy być cierpliwym, wyrozumiałym, ale przede wszystkim konsekwentnym w ustalaniu reguł, obowiązków, a także podczas wymierzania kar. 3. Wymagania powinno stawiać się w sposób jasny i klarowny, aby dziecko znało swoje obowiązki i wiedziało, jak ma zachować się w danej sytuacji. 4. Obowiązki domowe powinny być dostosowane do możliwości dziecka. Należy eliminować każdy przejaw chaosu, ale stosować również pochwałę za dobre wykonanie zadania i doceniać trud włożony w pracę nawet, gdy dziecko wykona ją mniej dokładnie. 5. Ważne jest, aby dzienny rozkład zajęć dziecka był uporządkowany i miał jasną strukturę: odpowiednią i tę samą porę wstawania, posiłków, odrabiania lekcji, kolacji, snu, itp. 6. Należy ograniczyć czas oglądania telewizji, eliminować programy o treści agresywnej z dużym ładunkiem emocjonalnym. 7. Podczas odrabiania lekcji wskazane jest ograniczanie dodatkowych bodźców, które mogą rozpraszać dziecko np. radio, zabawki na biurku, dekoracje na ścianie. 8. Osoby opiekujące się dzieckiem nadpobudliwym powinny nauczyć się odczytywać sygnały ostrzegawcze poprzedzające wybuch. Najlepiej odwrócić uwagę dziecka i nie dopuścić do ataku. 9. Rozwiązanie sytuacji konfliktowej powinno nastąpić zaraz po zdarzeniu. Nie wolno pozostawiać dziecka zbyt długo w stanie napięcia emocjonalnego np. poprzez odsyłanie go do własnego pokoju czy wyznaczanie kary dopiero po przyjściu ojca. 10. Liczbę dzieci biorących udział w zabawie należy ograniczyć do jednego lub dwóch ze względu na duże rozproszenie i pobudliwość. Dom jest najlepszym miejscem do zabawy, ponieważ można obserwować dziecko i reagować w każdej chwili. 11. Proponowane zabawy w czasie wolnym to: lepienie, wycinanie, malowanie, układanie klocków. 12. Opiekunowie powinni codzienne poświęcić trochę czasu na rozmowę i zabawę z dzieckiem. Jeżeli, pomimo wielu wysiłków ze strony rodziców i nauczycieli nie ma istotnych zmian w zachowaniu dziecka, niezbędna jest systematyczna terapia. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Poradnie Zdrowia Psychicznego oferują profesjonalną pomoc dostosowaną do specyficznych potrzeb dziecka, jego osobowości i indywidualnych sytuacji. Stanowi to ogromne ułatwienie we wspólnej pracy nad eliminowaniem zaburzeń i związanych z nimi problemów. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że bez względu na to, jakie sposoby postępowania zastosujemy, aby pomóc dziecku, będzie to żmudna, codzienna, rozłożona w czasie praca, przynosząca niekiedy bardzo nikłe rezultaty.
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=2636


Temat: wczesna interwencja
" />WCZESNA INTERWENCJA PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI Wczesne wspomaganie rozwoju to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń a także odpowiednie postępowanie wychowawcze mające na celu minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, tak ... pełni następujące funkcje: Informacyjną – informuje o przebiegu rozwoju dziecka, o możliwościach wspierania rozwoju, o formach pomocy rodzinie. Diagnostyczną – rozpoznanie kliniczne, określenie poziomu funkcjonowania dziecka. Stymulacyjno – terapeutyczną, prowadzenie wieloprofilowego usprawniania dziecka z zaburzeniami rozwoju. Podstawowym założeniem wczesnej interwencji jest traktowanie rozwoju dziecka jako integralnego i całościowego procesu, warunkowanego przez czynniki genetyczne i środowiskowe. Bazą rozwoju jest aktywność, rozumiana jako skłonność wrodzona, warunkująca wszelkie zachowania. Rozpoczynając pracę z dzieckiem zakładamy, że postęp w jego rozwoju jest zawsze możliwy. Trwa on bowiem przez całe życie człowieka, różne są tylko jego przejawy i tempo. Główne zasady wczesnej interwencji to: Jak najwcześniej rozpocząć usprawnianie (PRZEDSZKOLE POWINNO BYĆ OSTATNIM MIEJSCEM, GDZIE ZOSTANĄ WYKRYTE ZABURZENIA ROZWOJU DZIECKA). Włączyć w proces rehabilitacji rodziców. Realizować terapię w naturalnym otoczeniu dziecka. Indywidualnie podchodzić do dziecka i jego rodziny. Wczesne usprawnianie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często także zapobiegać jego pogorszeniu się. Podjęcie działań stymulujących dziecko we ... psychoruchowych dziecka. Nie ma zaburzeń wtórnych, mających podłoże w nawykach, pojawiających się wraz z wiekiem, co często utrudnia terapię i edukację. Zaangażowanie rodziców jest często oparte na nadziei, iż "będzie dobrze". Brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić lub nawet uniemożliwić rozwój dziecka. Zbyt późne podjęcie działań naprawczych często prowadzi do powstawania i utrwalania nieprawidłowych wzorców zachowań, które w późniejszym okresie ciężko jest wyeliminować i które ważą na funkcjonowaniu dziecka w środowisku. Kompleksowość oddziaływań na dziecko ( współpraca lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, rehabilitantów, logopedów) zmierza w kierunku przygotowania dziecka do przyswajania wiedzy o otoczeniu, a następnie obejmuje edukację dziecka. Inne cele oddziaływań rewalidacyjnych to między innymi: Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka, u którego stwierdzono niepełnosprawność. Zapobieganie wtórnym zaburzeniom funkcjonalnym i emocjonalnym będących skutkiem błędów wychowawczych lub niewłaściwego "usprawniania" dziecka. Niwelowanie patologicznych symptomów o charakterze obronno – kompenscyjnym i wspomaganie rozwoju "ja" u małych dzieci zagrożonych upośledzeniem umysłowym. Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania. Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych oraz właściwym aranżowaniu otoczenia. Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych. ZABURZENIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ... sensoryczne. Dysharmonie rozwojowe. Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. Zaburzenia rozwoju motorycznego, dysfunkcje narządu ruchu. Uszkodzenia CUN. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia zachowania. Autyzm, psychozy dziecięce. Nadpobudliwość psychoruchowa. Zaburzenia funkcji językowych. Obciążenia genetyczne. ADRESATAMI PROGRAMU WI...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3120


© 2009 galleria - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates