galleria

Temat: filary JAROSŁAW
" />To tylko pozorna zbieżność z MRU. Po prostu z fizyki wynika, że najlepiej obciążenia przenosi łuk, dlatego i przepusty pod nasypami kolejowymi (wodne i drogowe) mają owalny kształt. T o ... czytałem o dużym węźle kolejowym i dodatkowych rozjazdach. Wskazuje na to wiele betonowych elementów w tym rejonie. Potwierdzeniem tego może być lokalizacja tych obiektów-wszystkie sa równolegle do istniejącej już linii kolejowej....
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=51593Temat: Prace na Polnej ??!!
Od tygodnia na tej części Polnej, która jest faktycznie polna trwają prace drogowe. Zrobiono nowy mostek nad ciekiem - bardzo porządny. Przy okazji ciężarówki znowu rozjechały drogę przez park. Czy to są prace związane z budową obwodnicy ??? Czy może Polną ma pójść ruch ciężarówek ?? i dla tego został wzmocniony przejazd nad rzeczką ?? Betonowe elementy do budowy przepustów zostały ułożone...
Źródło: forum.tyniec-maly.pl/viewtopic.php?t=558


Temat: Mój własny crash test
Pug nauczył się bardzo szybko latać. Wylądowaliśmy na polu na dachu, po drodze zaliczając jeszcze podobno jakiś znak drogowy. Życie uratowały mi dwie rzeczy: dach zatrzymał się na foteliku dla dziecka....
Źródło: beta.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=102004


Temat: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - dofinansowanie FOGR
spadkiem poprzecznym na długości 920 m - wykonanie rowka spływowego równiarką wzdłuż drogi na długości 920m - wykonanie przepustu pod drogą z rur betonowych Ø 40 cm z przyczółkami darniowymi o długości 5m, oraz rowek odpływowy z przepustu do rowka leśnego w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi żwirem niesortem o granulacji 3 - 63mm na długości 920m pasem szer. 3,0 m warstwą grub. 16 cm po zagęszczeniu walcem - Instalowanie znaków drogowych – 1 szt.
Źródło: fmi.foreo.pl/viewtopic.php?t=396


Temat: inwestycje w gminie
dla ruchu KR-3, - budowę chodników, parkingów, ścieżki rowerowej, - przebudowę i budowę zatok autobusowych, - utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, - uporządkowanie odwodnienia w tym m. in.: budowę przepustów drogowych i...
Źródło: pierzchnica.info/viewtopic.php?t=5


Temat: [Powiat Świdnicki] inwestycje Infrastrukturalne
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 7 cm i odnowienie korpusu drogowego. Dodatkowo zniwelowano zdeformowane odcinki nawierzchni oraz wyremontowano podbudowę w miejscach lokalnej utraty nośności na powierzchni ponad 520 m2. Ścięto i uzupełniono pobocze, odmulono i pogłębiono rowy przydrożne, wykonano 10 przepustów pod zjazdami a także studnie kanalizacji deszczowej i kratki ściekowe. Remont, który trwał od 5 sierpnia do 15 września...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=221


Temat: [Nowa Ruda] Inwestycje drogowe
Gminne inwestycje Dobiegły końca prace remontowe odcinka 1140 mb ulicy Świętojańskiej w Jugowie. Zakres prac obejmował roboty odwodnieniowe, w ramach których wykonano rowy odwodnieniowe, ułożono przepusty drogowe i betonowe korytka ściekowe....
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1484


Temat: Morderca jest kim innym niż to opisują media
drogowe, do których doszło na drogach naszego regionu od 1999 roku. W tym czasie w ponad 13 tys. wypadków zginęło prawie 2 tys. osób, w tym co trzecia po uderzeniu w...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=4843


Temat: Obwodnice Wrocławia, co dalej?
km 3+900 W zakresie prac laboratoryjnych i technologii robót, dokonywano oceny i akceptacji materiałów dla branży drogowej i mostowej. Prowadzono badania zagęszczeń podłoża stabilizowanego wapnem, pobierano próbki betonu dla robót palowych. ... 1+300 (widok W-E). Fot. Darń przeznaczona do budowy przejścia dla zwierząt KZ-B w km 3+500 (widok W-E). Fot. Szalunek przepustu P23 na łączniku Długołęka w km 3+800 (widok S-N). Fot. Palowanie...
Źródło: dlugoleka.net/viewtopic.php?t=27


Temat: kupie Junaka..
Hey Przykro z powodu brata ale taka prawda ze motorem trzeba ostrożnie a i nawet ostożnie jeżdząc nie mamy żadnej ochrony przed niespodziewankami na drogach jakie czesto serfuja nam kierowcy ktorzy ... kawałek dalej uderzył bym w betonowy przepust a tak skoczylo sie na prostowaniu lag i przeswietleniach bo mocno stłukłem sobie kregosłup tam mnie wbiło w ziemię . Osobiście kupiłem Junaka jakies...
Źródło: new.junak.pl/viewtopic.php?t=633


Temat: Fotoradary
kwestia organizacji samej materii ruchu drogowego, jego zjawiska. Drogę wyremontowano ? ok To znaczy zalatano dziury, pasy domalowano ? Ale zostala droga będąca pewnie przelotową, która przebija się przez male miejscowości,...
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49714


Temat: Tunele w Olecku
budowy np miasto, wioska,teren przestrzenny , projektant projektuje taki przepust nawiązując do sytuacji przestrzennej, np w mieście będzie to solidny przepust, rozbudowany o większych gabaratach , z solidnego budulca ,z nadbudową ... r widocznie umiłowali bardzo swoją ziemię i starali się być ekologiczni.Przepust został wykonany bardzo solidnie, pamiętam byliśmy w tym" tunelu " może dziesiątki razy. Solidne mury czołowe wykonane były z ciosów ... nie był zamurowany. Mieszkańcy ul.Tunelowej napewno pamiętają jak i piszący również. Zamurowano podczas budowy kolektora wraz zalożeniem skorup betonowych nad ciekiem . Ówczesny gospodarz , ten sprzed 1945 r,napewno nie pozwoliłby na odprowadzenie ścieków z torowiska do strumyka co wiązałoby się z zabrudzeniem rzeki.W tamtym czasach wszystkie przepusty ,mosty drogowe i wiadukty kolejowe były utrzymane solidnie bo nie było bylejakości i brudu...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=22279


Temat: [Powiat Świdnicki] inwestycje Infrastrukturalne
mineralno-bitumicznej wraz z elementami odwodnienia: krawężniki, przepusty, kanalizację deszczową oraz wpusty deszczowe. Łączna wartość prac to kwota ok. 271 tys. zł. Przebudowę drogi gminnej w Witoszowie Dolnym Wykonano I etap przebudowy...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=221


Temat: [Gliwice] Remonty ulic i inwestycje drogowe
płyty (przekruszone płyty zostaną wbudowane w warstwę podbudowy drogi) oraz zdarto asfaltową nawierzchnię. Wykonano i zasypano przepusty: Szwajcaria 1 i Szwajcaria 2. Cały czas prowadzone są roboty drogowe i prace przy ... 2x 0,75 m. Nawierzchnia z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową jezdnią, składającą się z czterech warstw: wyrównawczej, tzw. podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Pięć istniejących wiaduktów zostanie dostosowanych do klasy obciążenia...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=2280


Temat: Wytrzymalosc zawieszenia Samary na uderzenie w k.
... do rowu i uderzyl w betonowy przepust. Skutki tego byly oplakane. Cale kolo wraz z elemantami zawieszenia zostalo wyrwane. Dodal tez, ze ow Polonez byl pod wzgledem technicznym w dobrym stanie...
Źródło: autolada.nethit.pl/viewtopic.php?t=1046


Temat: Fotoradary
Zamiar to mialem taki, żeby zlikwidowac z tej pogadanki na wstępie to, co jest grzechem i przyczyną tego co sie dzieje na polskich drogach, i z czym sie zresztą zgadzasz jak ... dawać cień. Ale powozy nie jeżdżą po drogach od prawie stu lat. I te sto lat powinno wystarczyć żeby postawić się w nowej sytuacji, dostosować drogi do aktualnego stanu rzeczy i ... być eliminowane metodycznie. Dotyczy to również studzienek kanalizacyjnych na jezdniach, przepustów kanalizacyjnych w rowach, konstrukcji betonowych przy poboczach. Jeśli ktoś podaje argument, że tak samo trzeba spuścić wodę ze stawów, domy...
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49714


Temat: Kolej
- ustawienie wskaźników i znaków drogowych przy przejazdach kolejowych; - Malowanie farbą emulsyjną hektometrów; - malowanie farbą olejną cyfr na hektometrach dwustronnie o wys. 10 cm; - konserwacja ścian czołowych 17 przepustów i 3 mostów sklepionych w tym; a)oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, uzupełnienie spoinowania murów kamiennych; b)przemurowanie kamiennych ścian czołowych 15 przepustów; - opracowanie projektu oraz wymiana konstrukcji stalowych 3 przepustów...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: Droga DK4/A4
(jeden o konstrukcji z betonu sprężonego, 8 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej ), •wiadukty autostradowe - 7 szt. ( 4 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", 3 szt. o konstrukcji ... konstrukcji żelbetowej sprężonej, 3 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" , •przejścia dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" , - budowę 20 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt, - budowę 5 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Wierzchosławice", - budowę 40 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi, - budowę 15 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 1 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi, - budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, - przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej, - przebudowę sieci ... instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice, - budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice, - budowę rurociągu dla łączności autostradowej, - przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą: a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN, b) linie oświetlenia drogowego, c) stacje transformatorowe, d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne,...
Źródło: kwk.vot.pl/viewtopic.php?t=49


Temat: "Przedmoście Olsztyńskie"? (funkcja obiektów nad Pasłęką)
... Hmm. Czyli w sumie teorie jawią się trzy: A. Rola wyłącznie gospodarcza - bez funkcji militarnych. B. System zalewów mający chronić główny szlak drogowy i kolejowy w kierunku Olsztyna. Mogł zostać...
Źródło: eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?t=1185


Temat: idziemy Panie na Dzierzgoń
... nie tracąc z widoku szlaku. Przed drogą 515 mijamy kolejnego byka, a może i nawet dwa i robimy wjazd na wiadukt drogowy. Ładny kamienny, a obok niego stary betonowy, lekko się...
Źródło: forum.drezyny.pl/viewtopic.php?t=240


Temat: Spotkanie z firmą Archicom 22.06.05
... okienną. 11). Sprawy różne - Sprawdzenie możliwości zmian placu zabaw na np.: koszykówkę na fazie II. - Oznakowanie ul. Vivaldiego na betonowym fragmencie przy skrzyżowaniu z E,F. Archicom doprowadzi do wykonania docelowego oznakowania tego...
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=2120


Temat: [Powiat Świdnicki] inwestycje Infrastrukturalne
Powiatu Świdnickiego. Dodatkowo ścięto i uzupełniono pobocza, oczyszczono rowy z namułu i wykonano dziewięć przepustów. -"Tak przygotowaną drogę planujemy przekazać powiatowi wrocławskiemu w utrzymanie zimowe i letnie. Aktualnie opracowujemy szczegóły porozumienia." - mówi Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Świdnicy. - " Przekazanie tego odcinka uporządkuje podział administracyjny zarządzanych odcinków drogowych na terenie obu powiatów. Obecnie ta droga jest częścią ciągu ... km - "Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, korytowanie, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego. Uzupełniliśmy również pobocza." - wyjaśnia Marek Olesiński, ... wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz regulacja urządzeń obcych. Remont wykonuje firma Eurovia Polska, która wygrała przetarg kwotą 727.212,96 zł Odbiór drogi nastąpi w dniu 27 lipca ... roboty ziemne, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, frezowanie warstwy ścieralnej, zabezpieczenie nawierzchni geosiatką, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz roboty wykończeniowe" - informuje Waldemar Borys ... wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, frezowanie warstwy ścieralnej, zabezpieczenie nawierzchni geosiatką, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz roboty wykończeniowe....
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=221


Temat: [Powiat Wrocławski] Inwestycje drogowe
ławie betonowej ok. 300 mb - ułożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej ok. 69 mb - wykonanie podbudowy z miału kamiennego pod chodnik ok. 93 m2 - wykonanie warstwy mrozoochronnej ok. 1098 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze i wjazdach ok. 830 m2 - wykonanie podbudowy z chudego betonu ok. 240 m2 - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 6 cm ok. 818 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm ok. 818 m2 - wykonanie dublowanej nawierzchni z betonu C35/40 - ... 500.000 zł brutto oraz drogowych o kwocie powyżej 250.000 zł brutto wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (potwierdzonych referencjami przez Zamawiających). - posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia -...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1393


© 2009 galleria - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates